fbpx

Protectia mediului

• Asigurarea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 211/2011;
• Identificarea problemelor si necesitatilor pentru conformarea la prevederile legislatiei de mediu in vigoare;
• Identificarea deseurilor generate conform codului deseurilor conform HG nr. 856/2002;
• Elaborarea si mentinerea evidentei lunare privind gestiunea deseurilor;
• Intocmirea si transmiterea raportarilor lunare / anuale catre autoritatea competenta de protectie a mediului;
• Consultanta privind întocmirea formularelor pentru transportul deseurilor;
• Identificarea obligatiilor de plata la Fondul de Mediu, intocmirea lunara si depunerea declaratiei la Administratia Fondului pentru Mediu;
• Identificarea obligatiilor si cerintelor de mediu rezultate din actele reglementare emise de autoritatile de mediu (Autorizatii de mediu, Acord de mediu, Aviz de mediu);
• Stabilirea planului de masuri in vederea conformarii cu cerintele ce rezulta din actele de reglementare si incadrarea in limitele legale;
• Intocmirea planului de actiune in cazul producerii poluarilor accidentale, etc.

Va rugam sa ne contactati pentru mai multe informatii