fbpx

• Consultanta privind incheierea / modificarea / suspendarea / incetarea contractelor individuale de munca;
• Consultanta privind clauzele specifice cuprinse in contractul de munca;
• Elaborarea organigramei si a fiselor de post;
• Consultanta in elaborarea criteriilor de evaluare a performantei angajatilor;
• Intocmirea Regulamentului Intern sau consultanta la intocmirea acestuia;
• Consultanta in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate;
• Servicii de administrare personal, raportare revisal, salarizare, auditul activitatii de administrare personal, etc.

Va rugam sa ne contactati pentru mai multe informatii